จากประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ที่เรารับออกแบบและติดตั้งงานด้านกระจกและอลูมิเนียม โดยมุ่งเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ เริ่มจากการคัดสรรวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ดีมีคุณภาพ มีการรับประกันผลงานหลังการติดตั้ง ทำให้ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากลูกค้าในทุกระดับ ทั้งโครงการหมู่บ้านจัดสรร โรงงานอุตสาหกรรม บ้านพักอาศัยต่างๆ เป็นต้น

          ปัจจุบันเราจำหน่ายอลูมิเนียมเส้นหน้าตัด อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกระจกและอลูมิเนียม โดยมุ่งเน้นคุณภาพและบริการ ในราคาย่อมเยา บริการจัดส่งทั่วประเทศ

          นอกจากนี้เรายังเป็นศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพช่างกระจกและอลูมิเนียม ที่ได้รับการยอมรับจากผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี ตามสโลแกนที่ว่า "เรียนจริง ทำจริง ตัดจริง ประกอบจริง" ปัจบันมีผู้จบหลักสูตรและประกอบกิจการแล้วอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

          อีกทั้งเรายังเป็นผู้ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) แอปปลิเคชั่น (Application) ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์พีซี แท๊ปแล็ต และโทรศัพท์มือถือ เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานด้านกระจกและอลูมิเนียม ตั้งแต่การประเมินราคา การคำนวณการตัดวัสดุต่างๆ